RODO

>
RODO

Polityka Prywatności

Ostatnia Aktualizacja: 01.02.2024

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych
osobowych. Udostępniamy niniejszą Politykę, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:
kto jest administratorem jej danych osobowych, na jakich podstawach i w jakich celach przetwarzamy
dane, komu je udostępniamy, jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych oraz jak
skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 1 Administrator

  1. Administratorem danych osobowych jest Hyperstrange S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa, KRS: 0000924366, NIP: 7010478712 (dalej: „Hyperstrange” „podmiot”, „administrator” lub „my”).
  2. Z administratorem skontaktować się można pisząc na adres email: lub na adres: ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa z dopiskiem Hyperstrange S.A.

§ 2 Inspektor Ochrony Danych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać szczegółowych informacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z nim mailowo pisząc na adres: . Imię i nazwisko IOD podane są na naszej stronie internetowej.

§ 3 Przetwarzanie danych

  1. Gracze korzystający z naszego wsparcia

   Jeśli jesteś graczem, którzy korzysta z naszego supportu, to:

    1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji (odpowiadając na nadesłanego przez Ciebie maila), w ramach prowadzonego supportu dla graczy, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    2. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi informatyczne i marketingowe, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
    3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do ustania ich użyteczności; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w §4;
    4. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdziesz w 5;
    5. Podanie danych jest dobrowolne;
    6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;
  2. Osoby korzystające z usług naszej strony internetowej

   Jeśli korzystasz z usług naszej strony internetowej, w tym kontaktujesz się z nami za jej pośrednictwem, to:

    1. Twoje dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty i usług oraz dostosowywaniu ich do Twoich preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
    2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować adres e-mail, adres IP;
    3. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi informatyczne i marketingowe, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
    4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
    5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdziesz w §5;
    6. Podanie danych jest dobrowolne;
    7. Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Twoich preferencji w użytkowaniu witryny – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies” (więcej informacji na ten temat znajdziesz Polityce Plików Cookies umieszczonej na naszej stronie internetowej.
    8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;
    9. Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.
  3. Osoby odwiedzające nasze profile na portalach społecznościowych

   Jeśli odwiedzasz nasze profile na portalach społecznościowych, to:

    1. Twoje dane możemy przetwarzać za pośrednictwem naszych profili na portalach społecznościowych, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – promocji gier spółki i kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    2. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi informatyczne i inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
    3. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wymagany przepisami prawa,
    4. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdziesz w §5;
    5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niekiedy niezbędne, do prawidłowej realizacji usług przez Administratora.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niekiedy niezbędne, do prawidłowej realizacji usług przez Administratora.

   Jeśli są jesteś akcjonariuszem spółki, to:

    1. Twoje dane przetwarzamy w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na spółce akcyjnej, w szczególności wynikających z przepisów KSH (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie §4;
    2. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, nasze podmioty przetwarzające, inne podmioty i organy upoważnione do tego przepisami prawa;
    3. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności określonymi w KSH; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w §4;
    4. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdziesz w §5;
    5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
    6. Podanie danych wymogiem prawnym.
  5. Potencjalni inwestorzy Hyperstrange

   Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana inwestowaniem w akcje Hyperstrange, to:

    1. Twoje dane możemy przetwarzać w celach: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na spółce akcyjnej, w szczególności wynikających z przepisów KSH i w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy objęcia akcji, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. w celach marketingowych związanych z emisją akcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na kontakt telefoniczny albo mailowy, to informacje marketingowe możemy do Ciebie wysyłać wspomnianymi kanałami, do momentu wycofania zgody.
    2. Jeżeli Twoje dane pozyskaliśmy niebezpośrednio od Ciebie, to obowiązek informacyjny w tym zakresie z art. 14 RODO spełniamy w wymaganym przez przepisy terminie, wskazując przy tym źródło pozyskania Twoich danych.
    3. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, nasze podmioty przetwarzające, inne podmioty i organy upoważnione do tego przepisami prawa;
    4. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności określonymi w KSH; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w §4;
    5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdziesz w §5;
    6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
    7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, jeżeli chcesz inwestować w akcje Hyperstrange.
  6. Dostawcy i Kontrahenci

   Jeśli dostarczasz nam towary lub świadczysz nam usługi, to:

    1. Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w §4;
    2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję/stanowisko;
    3. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
    4. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
    5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdziesz w §5;
    6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
    7. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy;
  7. Osoby reprezentujące podmioty gospodarcze wchodzące w nami w relacje oraz wyznaczone do kontaktu

   Jeśli jesteś osobą reprezentującą lub osobą wyznaczoną do kontaktu, to:

    1. Twoje dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
    2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, firmę, z którą jesteś powiązany/a, stanowisko/pełniona funkcja, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, historię kontaktów między nami, a Tobą;
    3. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
    4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji potrzeb związanych z utrzymywaniem kontaktu między nami, a Tobą;
    5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdziesz w §5;
    6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
    7. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania może uniemożliwić komunikację między nami a Tobą;
  8. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie

   Jeśli należysz do grona naszych pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie, to:

    1. Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub w celu realizacji umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wywiązania się z przepisów prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w §4;
    2. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy, banki oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
    3. Twoje dane przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz: w przypadku umowy o pracę przez termin 10 lat od końca roku kalendarzowego, kiedy stosunek pracy ustał, w przypadku innych umów min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w §4.
    4. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdziesz w §5;
    5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
    6. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.
  9. Kandydaci do pracy

   Jeśli jesteś zainteresowany/a naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:

    1. Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie i w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzamy dane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 4;
    2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
    3. Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podałeś/aś w dokumentach aplikacyjnych;
    4. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i doradcze – zaufani partnerzy, którzy są naszymi podmiotami przetwarzającymi;
    5. Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości (wtedy dane przechowywane będą do 6 miesięcy); przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
    6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Ci prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdziesz w §5;
    7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
    8. Podanie danych wynika z zakresu określonego przez Kodeks pracy lub jest wymogiem umownym (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną) a odmowa ich podania może uniemożliwić nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy.

§ 4 Inne podstawy przetwarzania

  1. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoje dane będziemy przetwarzać:
    1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych etc.;
    2. przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).
  2. Ponadto, Twoje dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
    1. prowadzenia korespondencji i kontaktu;
    2. ustalania, ochrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;
    3. promocji firmy oraz naszych usług;
    4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk;
    5. nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej;
    6. archiwizacji.
  3. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Twoje prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

§ 5 Prawa

  1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Twoje żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Cię również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Twoje żądanie. Na Twoje żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.
  2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądanie.
  3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzysz sobie przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie Ci usług – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić Ci naszą ofertę, jeżeli zarządzasz usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO z powodu np. obowiązków prawnych ciążących na nas.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to prawo bezwzględne i w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO z powodu np. obowiązków prawnych ciążących na nas.
  5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.
  6. Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko narusza Twoje interesy, prawa lub wolności.
  7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – masz prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.
  8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Cię o zgodę możesz wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie interesujących treści lub informacji.
  9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  10. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, jak już było wyżej zaznaczone, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych.
  11. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w §1 lub §2.

§ 6 Źródła danych

  1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś nam z własnej woli.
  2. W niektórych przypadkach, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.
  3. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, informujemy, że:
    1. dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Ciebie jako osobę reprezentującą lub wyznaczoną do kontaktu;
    2. w przypadku osób biorących udział w procesie rekrutacji lub osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną – dane osobowe mogły zostać uzyskane od agencji rekrutacyjnych lub firm doradztwa personalnego, z którymi współpracujemy lub naszych pracowników (w przypadku poleceń);

§ 7 Środki techniczne i organizacyjne

  1. Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
  2. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne oraz logiczne o wysokim standardzie.
  3. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

   a. poufności – będziemy chronić Twoje dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim;
   b. integralności – będziemy chronić Twoje dane przed nieuprawnioną modyfikacją;
   c. dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Twoich danych, tylko jeżeli wystąpi taka potrzeba.

  5. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.
  6. Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
  7. Dane osobowe, które podajesz na naszej stronie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.

§8 Międzynarodowy transfer danych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw i organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

§9 Uwagi końcowe

  1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty.
  2. O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych będziemy Cię informować stosownym komunikatem na naszej stronie internetowej.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.

Obowiązek informacyjny oraz klauzula o współadministrowaniu danymi - serwisy społecznościowe

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych skierowana do osób odwiedzający
Fanpage’e Hyperstrange S.A. w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Youtube).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Hyperstrange S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa, KRS: 0000924366, NIP: 7010478712 (dalej: „Hyperstrange”). Z administratorem skontaktować się można pisząc na adres email: lub na adres: ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa z dopiskiem Hyperstrange S.A.

JAKIE SĄ DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby administratora danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ŹRÓDŁO DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonuje Pani/Pan subskrypcji fanpage Hyperstrange poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, albo gdy publikuje Pan/Pani swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Hyperstrange na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy You Tube.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?

Hyperstrange S.A. jako administrator Fanpage’a, widzi informacje statystyczne o wizytach na swoim profilu, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność i komentarze. Funkcjonalność ta pomaga nam dobierać odpowiednie treści do preferencji użytkowników Fanpage’a Hyperstrange jako użytkownik serwisów społecznościowych (administrator Fanpage’a) ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator, np. dostępny w Instagramie – Instagram Direct. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz

reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

– prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy You Tube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów i zgodnie obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);

– statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, a także realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);

– w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Zlecenie Hyperstrange S.A. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Odbiorcą Pani/Pana danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy) oraz właściciel portalu społecznościowego LinkedIn na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz właściciel portalu społecznościowego Twitter na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Twitter Inc. dostępnych pod adresem https://twitter.com/en/privacy oraz właściciel portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych można wycofać́ w następujący sposób:

a) pisemnie na adres siedziby administratora

b) mailowo na adres:

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

WSPÓŁADMINSTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Under CCPA each California citizen has the right to request that any business stop disclosing personal information to third parties.Dostawcy serwisów:

– Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

– Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

– Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)

– Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA.

– LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Oraz Hyperstrange S.A. właściciel swojego fanpage’a są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych oraz reklamowych oraz obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a. Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w rożnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a – Hyperstrange S.A. ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

© Hyperstrange S.A. | All rights reserved | created by: Double-M

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart